sve kategorije
2屏
Premazi, boje, tiskarske boje

Izdržljivija, stabilnija, obradiva i svjetlija izvedba

3屏
Litijeva baterija, nematerijali, pasta za elektrode

Veći gramski kapacitet.

4屏
Automobilske boje, originalne boje, novi energetski materijali

5屏
                       
                                       
Hrana, lijekovi, kozmetika
                                       

Sigurnija, čišća i brža oprema za mljevenje.

                               
                       
6屏
Inkjet tinta, keramička tinta, digitalna tinta

Finije mljevenje, glatkiji okus

7屏
Kemikalije, katalizatori, pesticidi

Sitna i ujednačena granula.

8屏
Metal i minerali

150% ušteda energije u procesu mljevenja.

9屏

Razne primjene keramičkih materijala.